Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

onsdag 18. oktober 2023

Ingen er glemt av Gud

 Nå er livet gjemt hos Gud.

Vi overgir alt til ham.

Håpet er tent i tyngste sorg. 

Ingen er glemt av Gud.


Vi får hvile i Guds fred

og sove i jordens fang.

Kristus har gjort vår grav til sin.

Alltid er vi hos Gud.


Gud, vår Far, tar vare på

det liv som er revet bort.

Kristus har gjort i stand et rom.

Før oss gikk han til Gud.


Dagen kommer, Kristi dag, 

da tiden blir visket bort.

Kristus står fram og alt blir nytt.

Døden blir knust av Gud.


Nå er livet gjemt hos Gud.

Vi overgir alt til ham.

Håpet er tent i liv og død.

Ingen er glemt av Gud.


Svein Ellingsen 1977

Norsk salmebok nr. 872

A

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar