Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

onsdag 20. februar 2013

fuglene satt helt stille mens den hellige Frans holdt sin preken

"Leve enklere" er den tredje av Korsvei-bevegelsens fire veivisere. I den røde lille Veiviser-boka, innledes avsnittet om å leve enklere med en detalj fra Bonaventura Berlinghieris altertavle om "Guds lille fattige", den hellige Frans av Assisis liv. Tavlen ble malt i 1235, bare ni år etter at han døde og er en av de eldste, kjente representasjonene av ham. Detaljen viser Frans og to av barfotbrødrene, idet Frans holder sin berømmelige tale til fuglene. Flere vil nok også kjenne Giottos framstilling av samme motiv fra overkirken i Assisi, malt cirka 70 år senere. Det vil si, om det virkelig var Giotto som malte disse freskene, eller om det var en annen, det strides de lærde om.
Men hva var det Frans hadde å si til fuglene? Hva var budskapet hans? Det får vi vite ved å lese Fioretti. En blomsterkrans om Frans av Assisi og hans første brødre. De første fortellingene om Frans ble nedtegnet på latin på 1300-tallet etter muntlig tradisjon. Fortellingene ble noe senere oversatt til italiensk av en ukjent fransiskanerbror fra Toscana. Han supplerte samlingen med beretninger fra flere kilder og kalte den Fioretti, som betyr småblomster eller markblomster. Ifølge denne ukjente brors poetisk vakre språk, lød innholdet i Frans´tale til fuglene slik:

Kjære fugler, mine søstre, dere skylder stor takk til Gud som har skapt dere; alltid og overalt bør dere lovsynge ham, for han har gitt dere friheten til å fly hvor dere vil, og han har også gitt dere en dobbel og en tredobbel kledning. Dessuten bevarte han deres opphav i Noas ark, så arten deres ikke skulle gå til grunne i verden. Dere skylder ham likeledes takk for luftens element, som han har skjenket dere. Videre hverken sår eller høste dere, men Gud gir dere mat og elver og kilder til å drikke av. Han gir dere daler og fjell til boliger, og de høye trærne til å bygge rede i. Og siden dere hverken kan sy eller spinne, sørger Gud for klær, både til dere og de små ungene deres. Sannelig elsker Skaperen dere høyt, siden han gjør så mange velgjerninger mot dere. Vokt dere derfor, mine kjære søstre, for utakknemlighetens synd, og vær alltid nøye med å lovsynge Gud.

Markblomsterfortellingen beretter videre at alle fuglene satt helt stille mens den hellige Frans holdt sin preken. Ingen rørte seg av flekken da han gikk blant dem og snertet borti dem med kappen sin. Og etterpå fløy de ikke avgårde før han hadde gitt dem velsignelsen. (s. 153 - 154)

Barbro Raen Thomassen, Som liljene på marken OM Å LEVE ENKLERE
Avenir forlag 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar