Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

mandag 3. januar 2011

Nå er livet gjemt hos Gud.....

I november i 1992 blir Svein Ellingsen tildelt Fritt Ords honnørpris for nyskapende virke innen kirkelig kunst. Han får prisen sammen med Erik Hillestad og og Egil Hovland. I takketalen formulerer Svein det han ser på som som de tre viktige utfordringene for salmediktningen. Den første utfordringen er å finne et salmespråk som gir uttrykk for menneskenes livsfølelse. Den andre er å finne et salmeinnhold som gir uttrykk for det som på svensk heter "livsfrågorna", de eksistensielle spørsmål som knytter seg til liv og død, håp og frykt, ensomhet og fellesskap, lidelse og medmenneskelighet, angst og trygghet, tomhetsfølelse og livsbejaelse og sorg og glede.
Den tredje utfordringen er å finne en form der språk og innhold fører livsfølelsen og livsproblemene inn i det liturgiske rom. s. 299

Fra boka til Eyvind Skeie, Svein Ellingsen, En livsfortelling, Verbum 2009.

Jeg er i ferd med å ta avskjed med Svein Ellingsen sine tekster, og fortellingen vi har fått del i gjennom boka til Eyvind Skeie. Året 2010 var også det året jeg mistet far min, og barndomsheimen ble tom. Med ham gikk også alt det bort som var hans erfaring og livshistorie. Det er så mye som går tapt når vi mister våre nære. Dag, mannen min, mista sin mor dette året, og i deres slekt betydde det en barndomsheim som stilnet av.

Vi gir slipp ~ ingenting annet duger ~ men i dette å gi slipp, reiser spørsmålet seg; gi slipp til hva?

Jeg vil la Svein Ellingsen få siste ordet i denne sekvensen, med salmen

Nå er livet gjemt hos Gud

Nå er livet gjemt hos Gud.
Vi overgir alt til ham.
Håpet er tent i tyngste sorg.
       Ingen er glemt av Gud.

Vi får hvile i Guds fred
og sove i jordens fang.
Kristus har gjort vår grav til sin.
        Alltid er vi hos Gud.

Gud, vår Far, tar vare på
det liv som er revet bort.
Kristus har gjort istand et rom.
        Før oss gikk Han til Gud.

Dagen kommer, Kristi dag,
da tiden blir visket bort.
Kristus står frem og alt blir nytt.
        Døden blir knust av Gud.

Nå er livet gjemt hos Gud.
Vi overgir alt til Ham.
Håpet er tent i liv og død.
        Ingen er glemt av Gud.

Svein Ellingsen i samlingen, Det skjulte nærvær, 1985, Aschehoug.
Salmen står også i Salmer 1997, nr 262.

Fra nå av vil jeg gå inn i tekstene til Åse-Marie Nesse, og hennes forfatterskap ~ jeg gleder meg.       

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar