Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

onsdag 1. desember 2010

...kanskje vår fremste salmedikter...

Noen må våke i verdens natt

Noen må våke i verdens natt,
noen må tro i mørket,
noen må være de svakes bror,
Gud, la din vilje skje på jord!
      Hjelp oss å følge ditt bud!

Noen må bære en annens nød,
noen må vise mildhet,
noen må kjempe for andres rett,
Gud, la ditt rikes tegn bli sett!
      Hjelp oss å følge ditt bud!

Herre, du våker i verdens natt,
Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser oss Kristi dag!
Selv under livets tyngste slag
      er vi hos deg, du vår Gud!

Svein Ellingsen i samlinga Det skjulte nærvær, Salmer og dikt av Svein Ellingsen, Aschehoug, Oslo 1985, 4. opplag. Første opplag i 1978.

Desember er en måned med forventning, glede og mye kos. Nettopp da kan de smertefulle erfaringene vi bærer med oss, bli påtrengende. Sorg og vemod knyttet til å ha mistet våre nære, kan gjøre kontrastene sterke. Derfor har jeg invitert Svein Ellingsen inn i bloggen min nettopp i desember. Han har noe her å gjøre!

Velkommen til å ta del ~

Svein Ellingsen (født 1929) har arbeidet med salmer siden begynnelsen av 50 - årene. Idag er han kanskje vår fremste salmedikter, og flere av hans arbeider er tatt i bruk i kirken. De fleste av tekstene er tonesatt, og en rekke av hans salmer foreligger både i melodiutgave og plateinnspilling.

Slik starter presentasjonen av ham, bak på nevnte samling av tekster fra  1978 (1985).

Høsten 2009 gav Verbum forlag ut boka Svein Ellingsen, En livsfortelling, med Eyvind Skeie som forfatter. Jeg vil dele fra den nå i desember. Vi får del i livsvilkår og erfaringer som Svein Ellingsen har med seg fra sitt liv. Det gir bakgrunn og utvider perspektivene når vi siden leser tekstene hans.

I etterskriften til et studiehefte som Svein Ellingsen har gitt ut, har Olav Skjevesland skrevet noen ord jeg tar med til slutt idag.

Svein Ellingsen har bygget mange salmehus som sårede veifarende kan flytte inn i når livets slag rammer. Og han har dertil en vár sans for den savnets smerte som blir tilbake når de første sorgens uker er forbi. Etter at de som stod hos da det gjaldt som mest, har vendt tilbake til sin daglige dont og savnets ensomme hverdag kommer, da ber han:

Vær fortsatt ved vår side
når stormen stilner av.
Vær nær oss når vi søker
til våre kjæres grav.
Gi at vi aldri mister
velsignelsen fra dem,
men alltid bærer med oss
det gode de bar frem.

Fra salmen Din fred skal aldri vike, av Svein Ellingsen

Sitatet over er fra etterskriften ved Olav Skjevesland, i boka, Skjult som vind i treets krone, Studiehefte til seks salmer i Norsk Salmebok, Verbum forlag 1990.

1 kommentar:

  1. ..........roligglede.simplesite.com er min nyoppstartede bkogg, jeg hat lagt inn din adresse der slik at mine lesere kan se din flotte blogg

    SvarSlett