Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

torsdag 2. desember 2010

...en erindring uten språk....

Det første han husker, er denne sitringen i kroppen, en veldig kraft av glede som tar bolig i ham. Den begynner i treåringen Sveins øyne i det samme han åpner dem. Han har sovnet på gulvet under juletreet i Møllergaten og skuer rett opp mot alle lysene som stråler og får treets glitter og kuler til å skinne. Men det gutten Svein fryder seg aller mest over, er fuglene som sitter høyt og lavt i treet, mellom lys og glitter, det er som om de lever, som om de snart skal bryte ut i sang. Gutten Svein kjenner hjertet slå med forte slag, han merker ikke at tiden går, opplever bare denne sitringen gjennom hele seg, en erindring som skal sitte så dypt at han skal bære den med seg gjennom hele livet.

Det er en erindring uten språk, fordi treåringen Svein ennå ikke har de ord han trenger for å fastholde den i minnet. Men gleden har tatt bolig i ham, gleden som en kroppslig kraft, og senere i livet, når de mørke avgrunnene åpner seg, og kropp og sinn er tømt for krefter, da skal Svein fornemme at gleden likevel bor et sted i sinnets dyp.

Det skal komme tider da Svein skal miste ordene, tungen skal ikke klare å få dem frem, og hånden ikke orke å løfte pennen for å feste bokstavene til papiret.

Men erindringen om gleden finnes, som en usårlig kjerne i hans indre.

Eyvind Skeie i det første kapitlet i boka: Svein Ellingsen, En livsfortelling, (s. 15)
Verbum Forlag 2009

En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme

En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme:
Vår Gud! La gleden aldri bli tatt fra oss!
La gleden bringe livet frem til modning
igjennom alt som møter oss på jorden!

Vi ber deg, Gud: La gleden alltid finnes
som en usårlig kjerne i vårt indre!
La gleden fylle våre sinn med jubel
når vårbrudd efterfølger golde dager!

Vi eier del i Kristus-livets rikdom!
Å, hvilken grunn til uopphørlig lovsang!
Vi skal få leve under Nådens hvelving
fra dåpens daggry til vår siste time!

Vi ber deg, Gud: La gleden over livet
få bringe oss tilbake til vår neste,
selv om vi ennå gjemmer oss bak murer
og, blinde for din godhet, går og klager.

Hver stund som hjertet slår, skal bønnen lyde:
Vår Gud, la gleden aldri bli tatt fra oss!
La gleden gi oss kraft, så vi kan leve
for dem som trenger oss vår tid på jorden.

Svein Ellingsen i samlingen Det skjulte nærvær, Salmer og dikt av Svein Ellingsen, 1985 (1979)
Aschehoug Oslo

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar