Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

søndag 12. desember 2010

...her i din nød, hvor alt er fylt av fravær....

Nå åpner savnet sine øde vidder

Nå åpner savnet sine øde vidder.
En ukjent strekning ligger foran deg.
Frykt ikke ensomheten på din vandring,
du skal få styrke på din smertes vei.
Her i din nød, hvor alt er fylt av fravær,
er Gud deg nær og rekker deg sin fred.

Du snur ditt ansikt og må se tilbake.
Ti tusen ganger skjer det om igjen.
Du går allikevel i livets retning
når du lar sorgen bli din følgesvenn.
Din fot blir ledet over gåters avgrunn,
og i din uro får du eie fred.

Litt efter litt, igjennom savnets smerte,
må du bli løst fra mange sterke bånd.
Men gjennom sorgen når du nye dager,
der nye hender venter på din hånd.
Og fra vår fremtid kommer Kristus til deg
og fyller alt med nærvær og med fred.

Svein Ellingsen ( 1977) i Tillegg til Norsk Salmebok; Salmer 1997, Verbum Forlag, nr 116

Å miste er vondere enn vi kan forestille oss, og sorgen er knyttet til den personen sin betydning i våre liv. For mange av oss erfarer vi at sorg er et livsområde hvor vi nesten blir ordløse ~ språket blir utilstrekkelig ~

Hva er det som gjør at jeg skriver om sorg og savn i advent?
Kanskje fordi forventningene i førjulstida er så entydige i retning av å anerkjenne de gode følelsene og ville så gjerne henge med på kjøret ~ koz koz koz ~ det er til å bli fremmed av, fremmed i sitt eget liv ~
For veldig mange av oss ~ er opplevelsene sammensatte ~ det er motsetningsfylte følelser og kanskje motstridende følelser ~ og vi trenger anerkjennelsen av at det er slik ~
Sorg knytter seg ikke bare til å miste mennesker gjennom at de dør, men sorg er knyttet til å måtte gi slipp på det som har vært ~ forandringer, tap og omveltninger av mange slag ~ ingen av oss går fri ~ for dette er å være i livet ~ å innse at livet er skjørt ~ enda så kraftfullt det er!

Svein Ellingsen har forsøkt gjennom språket å komme oss i møte når vi er der i livet, at savnet overstiger det meste ~ i den grad språket kan komme oss til unnsetning, gir salmen oss bilder som har mening ~

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar