Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

tirsdag 23. september 2014

Hva rørte lett min arm


MOT ET LYS

Hva rørte lett min arm
streifet svakere enn pust
mine lukkede øyne
en usynlig 
nær min munn

Hvem merker med skyggefingre
mine tinninger
dreier mitt hode
som i en magnets felt

mot et lys
innenfor lyset

Anbjørg Pauline Oldervik, fra diktsamlingen LYTT, 1967