Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

søndag 30. september 2012

svaberget på øya Bru utenfor Stavanger

Ordene ble hogd i stein med hammer og meisel, på tolv kalksteinstavler. Siden ble de skrevet med stift på kalkérpapir. På gjennomsiktige ark lagt over bilder av frø. Over frø-objekter framkalt ved hjelp av flytende akvarellaktig sølvgelatin. "Flytende lys" - liquid light - så lyrisk betegnelse kan faktisk en fotografisk teknikk ha.
Frø og ord på ark. Ark på ark sydd sammen til bok. Fire håndlagde bøker. Fire "Artist´s Books". Tre på norsk. En på tysk.
Et av frø-objektene, frøet av linbendelen, ble hogd i granitt til utstillingen i Berlin. 600 kg veier det. Siden var det å se på Korsveifestivalen i Seljord 2005. Samme høst dukket det opp på gårdsplassen mellom Agder Kunstnersenter og Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand. Nå har frø-objektet funnet sin endelige landingsplass: svaberget på øya Bru utenfor Stavanger, langs Bru kultursti.
(s. 123 - 124)

Fra boka Som liljene på marken, OM Å LEVE ENKLERE av Barbro Raen Thomassen
Avenir forlag 2011

tirsdag 25. september 2012

Barbro Raen Thomassen refererer Paal-Helge Haugen om frø

"Dei urtekyndige i antikken og middelalderen meinte at frøet var eit biletmessig konsentrat av det som skulle falde seg ut i den veksande planten. Samstundes var frøet eit mysterium, slik det er uttrykt i likninga om sennepsfrøet: Det minste av alle frø, som vart til eit tre der himmelens fuglar kom og bygde reir. Også vi kan oppleve frøet som eit paradoks - det er ein kviletilstand, eit statisk mellompunkt mellom to dynamiske prosessar, mellom forfall og vokster. Det er trekt ut av tida, fordi frøets ubestemte nåtid er realisert som den fysiske sameininga av fortid og framtid. Det finst frø som kan kvile i hundreår, i tusenår, i ørken, i gravkammer, i mumiekister, før dei blir henta ut og spirer. Frøet er rein latens, ein lada tilstand. Uforanderleg i seg sjølv ber det bod om forandring. Og hogge i stein blir det eit bilete av eit bilete, eit objekt som plasserar seg i eit svevande grenseområde mellom teiknsystem og biologi. (...) Frø og teikn, semen og semeion, inngår begge i ein disseminasjon, ei utsåing der meining aldri kan innhaustas som noko anna enn ei potensiell meining, lik frøkornet som korkje er liv eller død, men ein gjenstand eller ein tilstand som opphever motsetningane og transformerer dei til mulighet og håp."

Paal - Helge Haugen har vært min samarbeidspartner ved flere anledninger. Jeg vet ingen som kan utrykke seg poetisk vakrere om frøets håpsdimensjon og muligheter enn nettopp han. Hans økonomisk knappe og eksakte språk åpner for usedvanlig meningsfylde. Hør her:

eit under på veg

gjennom frøkapselens rustning
enda ein gong
----
lette venger
mjukt svev
still kvile
----
nedfallet
oppståda
----
ein årtusenlang pust
----
kvile
kalle
kome


Boka Som liljene på marken, OM Å LEVE ENKLERE,  av Barbro Raen Thomassen,
Avenir forlag 2011

søndag 23. september 2012

forestillingen om at frø er en liten rund prikk

De fleste har gjerne forestillingen om at frø er en liten rund prikk. Legges frøet under lupe eller mikroskop, kan imidlertid de mest forunderlige og fantastiske former tre fram, distinkt og presist. Foraktede ugressplanter kan vise seg å ha de vakreste frøformer. Og hvilken overflod! En eneste plante kan gi fra et par hundre til mange tusen frø. Ta prestekragen for eksempel, som gjennomsnittlig produserer 2000 frø per plante. Eller balderbrå, med sin produksjon på 34 000 frø per plante, under gode omstendigheter 250 000 eller mer. For ikke å snakke om burot med en produksjonskapasitet på ekstreme 50 000 - 700 000 frø per plante! Frøets potensiale og symbolkraft er overveldende. Til katalogen for utstillingen "Lettare enn luft - sterkare enn død", i Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal, i Kristiansand og Berlin, skriver poeten Paal - Helge Haugen:
(s.113)

fortsettelse følger

Fra boka
Som liljene på marken OM Å LEVE ENKLERE,  av Barbro Raen Thomassen,
Avenir forlag 2011

fredag 21. september 2012

vakre former av frø

Forunderlige og ofte særdeles vakre former av frø, eksisterer i millioner av varianter i virkeligheten omkring oss. I luften, båret av vinden, eller av mennesker og dyr som ikke vet om at det sitter et frø, eller kanskje hundre, på jakkeermet eller i pelsen, eller under venstre skosåle. Båret til nye veikanter og grøfter, åkrer og enger, hagebed og fyllingsplasser. (s. 113)

Fra boka Som liljene på marken, OM Å LEVE ENKLERE, Barbro Raen Thomassen, Avenir forlag 2011