Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

lørdag 31. desember 2011

De tvinges til å gi opp bondeyrket...

Kingsolver spør: "Ved å kjøpe lokale grønnsaker istedenfor fra Sør-Amerika for eksempel, skader vi ikke da bønder i utviklingslandene?" Og hun svarer: "Dersom du forestiller deg at bonden Juan og familien hans takknemlig tørker svetten av pannen hver gang du kjøper bananer fra Equador, forestill deg istedet følgende: Toppsjefen for Dole Inc. i sitt aircondition-avkjølte kontor i Westlake Village, California. Han er verdt 1,4 bilioner dollar; Juan får omkring 6 dollar om dagen. Det gjøres mye penger på meromsetning av matvarer, men hovedprofitørene er forhandlerne, transportørene, supermarkedene og oljekompaniene."

Utviklingslandenes sårbare økonomi undermineres ved at de vestlige landene fremmer overproduksjon av avling - som selges på det internasjonale markedet til godt under markedspris. Dermed får ikke de lokale bøndene solgt sine egne varer. De tvinges til å gi opp bondeyrket og drives inn til byer og tettsteder for å få seg annet arbeid. Dette fører i sin tur til underproduksjon i lokalmiljøet, slik at befolkningen er nødt til å importere de samme varene utenfra. De som likevel forblir i landbruket, blir gjerne kjøpt opp av store multinasjonale selskaper. Fra å ha vært selvstendige  bønder, blir de prisgitte arbeidere, som indirekte kan komme til å motarbeide både egen og andres lokale eksistens. (s. 68)

Barbro Raen Thomassen, Som liljene på marken OM Å LEVE ENKLERE, Avenir forlag 2011

fredag 30. desember 2011

å kunne fø dem som bor i nærheten

"We are now approaching Gyland station," sier en velbehagelig hallo-stemme på toget hjem fra Stavanger. Og en stund senere: "Vi kjører nå inn på Storekvina stasjon." Fra min plass i togsettet registrerer jeg at vi i mellomtiden passerer skoger, vann, elveleier, spredt og mindre spredt bebyggelse. Fremdeles finnes områder med dyrket mark og utmark med beitende dyr. Før nye nedleggelser, nye tap og glemt kunnskap. Antall gårdsbruk i Norge er redusert til en tredjedel i løpet av de siste 30 år.

Journalist og forfatter Barbara Kingsolver og hennes familie bestemte seg i 2004 for å gå motstrøms. De solgte sitt urbane hus i Arizona og flyttet til en nedlagt gård i Appalachia med følgende mål for øyet: Et helt år skulle de ikke spise annet enn det de kunne dyrke selv og det lokale bønder i nærområdet kunne tilby dem, altså kortreist mat, etter økologiske prinsipper. Familiens erfaringer meddeles frodig og raust i boka Animal, Vegetable, Miracle, som er en blanding av loggbok, lærebok i økologi, utmerket kokebok og ikke minst en utfordring til etisk handling.
-------
Kingsolver fortsetter: "Folk flest tror ikke lenger at å kjøpe joggesko produsert i Asia er en velgjerning overfor barnearbeiderne som laget dem. Jordbruk er likedan. I hvert eneste land i verden er det mest menneskelige scenario for bøndene å kunne fø dem som bor i nærheten - hvis bare internasjonale markeder ville tillate det. Mattransport er blitt en bisarr og lønnsom økonomisk greie, som ikke egentlig handler om å fø noen; i vårt eget land eksporterer vi 1,1 millioner tonn  poteter, samtidig som vi importerer 1,4 millioner tonn. Hvis du bryr deg om bønder, la potetene bli der de er produsert," oppfordrer hun. "Å importere matvarer over store avstander er i sin natur ikke et gode for den tredje verdens bønder, men det er svært god business for oljekompanier. Transport av en eneste kalori forgjengelig frisk frukt fra California til New York krever omkring 87 kalorier drivstoff." Hva slags regnskap er det! (s. 67 - 69)

Barbro Raen Thomassen, Som liljene på marken ~ OM Å LEVE ENKLERE,
Avenir forlag 2011