Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

lørdag 31. desember 2011

De tvinges til å gi opp bondeyrket...

Kingsolver spør: "Ved å kjøpe lokale grønnsaker istedenfor fra Sør-Amerika for eksempel, skader vi ikke da bønder i utviklingslandene?" Og hun svarer: "Dersom du forestiller deg at bonden Juan og familien hans takknemlig tørker svetten av pannen hver gang du kjøper bananer fra Equador, forestill deg istedet følgende: Toppsjefen for Dole Inc. i sitt aircondition-avkjølte kontor i Westlake Village, California. Han er verdt 1,4 bilioner dollar; Juan får omkring 6 dollar om dagen. Det gjøres mye penger på meromsetning av matvarer, men hovedprofitørene er forhandlerne, transportørene, supermarkedene og oljekompaniene."

Utviklingslandenes sårbare økonomi undermineres ved at de vestlige landene fremmer overproduksjon av avling - som selges på det internasjonale markedet til godt under markedspris. Dermed får ikke de lokale bøndene solgt sine egne varer. De tvinges til å gi opp bondeyrket og drives inn til byer og tettsteder for å få seg annet arbeid. Dette fører i sin tur til underproduksjon i lokalmiljøet, slik at befolkningen er nødt til å importere de samme varene utenfra. De som likevel forblir i landbruket, blir gjerne kjøpt opp av store multinasjonale selskaper. Fra å ha vært selvstendige  bønder, blir de prisgitte arbeidere, som indirekte kan komme til å motarbeide både egen og andres lokale eksistens. (s. 68)

Barbro Raen Thomassen, Som liljene på marken OM Å LEVE ENKLERE, Avenir forlag 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar