Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

tirsdag 16. november 2010

....han var raust og baud betal....

Gjer ein annan mann ei beine

Han kom or fjellet, skulde heim,
fekk føring ifrå Osa
ut til Øydvinstó.
Og han var raust
og baud betal.

Men Osamannen
var ikkje fal.
Eg vil betala;
eg kan ikkje nå deg
med ei beine att.
So gjer ein annan mann
ei beine då,
sa Osamannen,
og skauv ifrå.

Olav H Hauge i samlinga, Seint rodnar skog i djuvet (1956)

Å ta imot en tjeneste, uten å få gjøre opp ~ kan være vanskelig.
Kanskje det å stå i takknemlighetsgjeld er noe av det vi virkelig er engstelige for ~

Her åpner Olav H Hauge for en tenkemåte som løser opp problemet og løfter det ut av hendene på de to som sto fast ~

Regnestykkene går igrunnen ikke opp ~ hvis målet er at vi alltid skal være likeverdige i hva vi gir og hva vi får, fra hverandre ~

Stiligere er det at det jeg får fra deg ~ gir jeg videre til en annen som plutselig er trengende ~ og slik vandrer den gode surdeigen videre ~ den som trenger, får og den som har, kan gi...

Regnestykket er større ~ og vi er del av en sammenheng, der ingen regnestykker går opp ~ men vi kan dele av det vi har ~ og ta imot når vi trenger  ~

Jeg har lyst til å være en del av en slik matematikk : )

...so gjer ein annan mann
ei beine då.....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar