Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

onsdag 17. november 2010

...det gjeng an å leva i kvardagen óg.....

Kvardag

Dei store stormane
har du attum deg.
Då spurde du ikkje
kvi du var til,
kvar du kom ifrå eller kvar du gjekk,
du berre var i stormen,
var i elden.
Men det gjeng an å leva
i kvardagen óg,
den grå stille dagen,
setja potetor, raka lauv
og bera ris,
det er so mangt å tenkja på her i verdi,
eit manneliv strekk ikkje til.
Etter strævet kan du steikja flesk
og lesa kinesiske vers.
Gamle Laertes skal klunger
og grov um fiketrei,
og let heltane slåst ved Troja.

Olav H Hauge i samlinga Dropar i austavind (1966)

Flere ganger har jeg opplevd å være så sliten i livet mitt, at jeg har hatt en opplevelse av å være 60 år, flere tiår før så er. Ulike grunner til den opplevelsen, men diktet til Olav H Hauge nådde meg allerede i januar 1985. Da skrev jeg det ned ~ fordi det traff noe i meg.

Diktet gir meg lindring og mot til å slippe taket når mye står på, og våge å gi meg over til det enkle og nære. Jeg var så heldig å bo 6 - 7 år i usiviliserte strøk av Bærum, i en gammel arbeiderbolig på Dalbo gård ved Dælivannet og under Bygdeborgen!

Varm takk går til Eirik og Gjertrud som de gode husfolka de var - og til mine gode naboer, Thomas, Eva, Cissy, Yngvar og Sveinung ~ som bodde der, og som jeg delte liv med, den gang!

Men det som var, og som jeg tenker på med diktet, er muligheten til det enkle livet. Ganske enkelt fordi å bo der krevde et arbeid for å holde varmen i den kalde årstiden ~ som å hogge ved, lø opp veden, hente ved og fyre i ovenen daglig. Å gå på do krevde yttertøy for vandringa gikk over svaberg med helleristninger til to-seteren lengst borte, i tilbygget på vedskjulet. Mange gleder var enkle og rike ~

Ytre aktivitet er ikke tegn på indre liv ~ enkelt liv kan gi rom for et rikt indre liv ~ hva vet vi?

Å bli eldre er kan hende å våge å gi seg til ved "basecamp", av og til, slik at de som har klatret en heftig etappe, kan finne mennesker som sikrer fyr i ildstedet og kan hende et måltid omkring et dekket bord ~

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar