Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

lørdag 4. desember 2010

...en verdighet som han har måttet kjempe for å fastholde og gjøre til sin....

I innledningen av boka Eyvind Skeie skriver, reflekterer forfatteren over måten Svein Ellingsen håndterer erfaringene livet har bydd ham. De to deler noen dager ved Løgumkloster Refugium i Syd-Jylland januar 2009, forut for bokutgivelsen.

Når Svein Ellingsen blir lavmælt og noen ganger taus under våre samvær på Løgumkloster Refugium i januar 2009, har det å gjøre med at han, i livet som i kunsten, både avslører og tildekker. Noe av det han tildekker, kan være belagt med barndommens bitre nederlag, med opplevelse av ensomhet, utstøtelse og den mindreverdighetsfølelse som følger av å være et offer for andres makt, enten det er barna i skolegården på Fredheim skole eller en en psykiater på Ullevåls sjette avdeling.
        Sveins blyge hemmelighold kan også ha å gjøre med fornemmelsen hos ham av at de vonde erfaringene inngår i hans eget skapende kraftfelt, og at kraften vil kunne bli redusert til fortvilelse og depresjon hvis han beskriver det vonde på en direkte måte.
       Han vil også stå i fare for å miste noe av sin verdighet gjennom en slik avdekking, en verdighet som han har måttet kjempe for å fastholde og gjøre til sin, gjennom tunge og vanskelige år.

Eyvind Skeie i boka, Svein Ellingsen, En livsfortelling, Verbum Forlag 2009

I 1987 gav Aschehoug & Co (W. Nygaard) ut boka Vårt øye ser mot Betlehem, av Svein Ellingsen.
Bakpå boka står følgende presentasjon:

I denne rikt illustrerte boken presenterer Svein Ellingsen en rekke salmer, dikt og gjendiktninger med advents- og julemotiver. Omtrent halvparten er orginaler, mens de øvrige er gjendiktninger fra europeisk tradisjon - fra senmiddelalderen til idag.
    Med de vakre fargereproduksjoner av klassisk europeisk kunst er dette en bok som legger stor vekt på skjønnhet - og på denne måten forsterker julebudskapet.

Boka har navn etter ett av Svein Ellingsens egne dikt:

Vårt øye ser mot Betlehem,
Guds Rikes tre slår rot og gror
mens Nådens liljer bryter frem
i verdens nakne vinterjord.

Boken er inndelt i en rekkefølge som kan minne om gudstjenestens liturgiske deler, og starter med MAGNIFICAT, som her vil bety Marias lovsang, og før vi finner Svein Ellingsens første tekst, får vi henvisningen til Høysangen:

Blomstene kommer til syne på marken,
sangens tid er inne,
turtelduens røst har latt seg høre i vårt land,
fikentreets frukter tar til å rødme
og det anger av blomstrende vintrær.

Høysangen 2, 12 - 13

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar