Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

lørdag 4. desember 2010

....krig og trange tider....

I gruve- og industrisamfunnet på Kongsberg er det ikke uten videre slik at et ungt menneske får anledning til å ta realskoleeksamen og senere gymnas. Dessuten er det krig og trange tider. For mange gjelder det nå å skaffe seg et levebrød så fort som mulig.

Slik innleder Eyvind Skeie, kapitlet som omhandler Svein Ellingsen sin skolegang etter grunnskolen. Men Svein Ellingsen fikk skolegang og fikk anledning til å fordype seg i bøker, slik han lengtet etter. I motsetning til erfaringene hans i grunnskolen, hvor han var utrygg, opplevde Svein Ellingsen nå å ha venner og en av dem var Viggo Dolva, sønn til presten Halvor Dolva.

Halvor Dolva forstår ganske snart at den unge Svein Ellingsen er en som det går an å føre samtaler med, og Svein har stort utbytte av disse samtalene. Dolva deler Sveins interesse for salmediktning og har et spesielt uttrykk om salmeboken, et uttrykk som åpner en dør til en ny erkjennelse hos Svein. Dolva kaller salmeboken for "den erfarte Bibelen".

Som konfirmant ber Svein Ellingsen om å få lese andre bøker til konfirmasjonen, enn dem som er gitt.

Slik går det til at konfirmanten Svein Ellingsen arbeider med Hallesbys troslære i to bind som del av konfirmasjonsforberedelsen. Det er ellers et teologisk verk som stort sett studeres på Menighetsfakultetet, men skolelagsgutten Svein har altså ment at det kan være passende for ham!

Svein Ellingsen kjenner til de ulike retningene som gjør seg gjeldende i Norges Kristlige Studenterforbund og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

Begge disse bevegelsene ønsket å gripe tak i studentenes tro og engasjement, men deres metoder var vidt forskjellige. Studenterforbundet så seg selv mer som et brytningssted for ideer og et møtested for dialog. Laget (som det heter i dagligtale) var mer konsentrert om den klassiske vekkelsesforkynnelsen. Studenterforbundet hadde hovedvekten av sin aktivitet knyttet til studentmiljøet, mens Laget hadde en mer aktiv virksomhet over hele landet på realskoler og gymnas.

Svein Ellingsen las altså Hallesbys troslære, og nøyde seg ikke med det. Som den pliktoppfyllende unge gutten han var, fant han ut at han må sette seg inn i etikken som professoren redegjør for.

Men den unge Svein blir ikke oppbygget av det han leser, slik han ble det av Hallesbys troslære i to bind. Det er noe som ikke føles rett og riktig i den måten det kristne livet her legges frem på. Svein fornemmer det mer og mer etter hvert som lesningen skrider frem.

Hallesbys måte å legge etikken frem på stemmer ikke med Sveins egen erfaring av livet og hans bilde av Gud. Det er for mye ytre autoritet i denne boken, og en frykt som truer med å gjøre Gud til menneskets fiende....

Svein er ingen polemiker, verken da eller siden. Hans sårbare sinn tillater ham ikke å rykke ut mot andre med pansret panne. En gymnasiast på Kongsberg har heller ikke mye å stille opp med mot den form for kristelig definisjonsmakt som Ole Hallesby representerer.
Det ender med at Svein velger bort Hallesbys sedelære ved å la boken gå opp i flammer.
...
Gjennom handlingen og protesten har Svein også pekt ut en retning for seg selv. Han har valgt å stå på menneskets side, og han har sagt nei til å gi frykten plass i troen. (s. 43 - 50)

Eyvind Skeie i boken Svein Ellingsen, En livsfortelling, Verbum Forlag, 2009

Å under! Hvilken rikdom

Å under! Hvilken rikdom
av lys og herlighet
som Gud har gjemt i mørket,
i dyp av kjærlighet!

Men vi kan la oss blende
av denne verdens prakt
og lett bli tatt til fange
av jordisk glans og makt.

Da ser vi bort fra stjernen
som lyser over jord
og leder hen til stallen
til Jesus og hans mor.

Og vi går likegyldig
den mørke stall forbi
og glemmer hvilke skatter
Maria har å gi.

Der sitter hun med barnet,
så rik, i fattigdom.
Det er Guds kraft i svakhet
Maria vitner om.

Å, må vi med Maria
få lære å bli små
og finne ham som engang
i stallens krybbe lå.

Å, må vi med Maria
få nåde til å se
hva Gud har gjemt i mørket.
Han vilje med oss skje!

Svein Ellingsen i samlinga, Vårt øye ser mot Betlehem, Salmer, dikt og gjendiktninger med advents- og julemotiver, Aschehoug 1987

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar