Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

søndag 26. desember 2010

.....julens salmedikter.....

Svein Ellingsen blir av noen omtalt som julens salmedikter. Han har sikkert ikke noe imot å bli tildelt den samme ære som den store Brorson i så måte. I 1977 skriver han for et TV - program en julesalme som straks slår an. I denne salmen kobler han det sosialetiske direkte sammen med fortellingen om de vise menn, uten å gjøre noe forsøk på å forklare den symbolske mening av de tre gavene som vismennene hadde med seg, gull, røkelse og myrra.

Ved å gjøre dette flytter Ellingsen fortellingen om de tre vise menn rett inn i vår egen verden:

.........

Egentlig er det ganske provoserende å flytte en symbolmettet, religiøs fortelling ut i et helt annet klangrom, slik det her er gjort. Vismennene hadde neppe tenkt å inspirere andre til å dele med verdens fattige, men kom for å hylle den nye kongen. Salmen står derfor i fare for å mistolke teksten, selv om den har en appell og et budskap som stemmer med kristen moral. Dette har Svein Ellingsen tenkt på, men han har latt seg styre av engasjementet. Salmedikteren berger seg ut av sitt dilemma i salmens siste vers, hvor det med ett viser seg at dette er en salme om å etterfølge Jesus, han som kom til jord for å dele verdens nød: ( s. 251  -  252)

Å, hvilke store gaver

Å, hvilke store gaver
fikk Du, da konger kom.
De fulgte ledestjernen
og åpnet sine kister
i stallens fattigdom.

Gull, røkelse og myrra,
brakt med fra fjerne land,
der barn idag må lide
og leve uten fremtid
i slum og ørkensand.

De fattige på jorden,
de små, er uten tall.
Hvem ser Guds ledestjerne?
Hvem åpner sine kister
for barn i slum og stall?

Du, Barn, som lå i krybben,
vil dele verdens nød.
Hvem følger ledestjernen?
Hvem åpner sine kister
i lys av Stjernens glød?

Teksten over er hentet fra boken til Eyvind Skeie, Svein Ellingsen, En livsfortelling, Verbum Forlag 2009.
Salmen er hentet fra samlingen, Vårt øye ser mot Betlehem, Salmer, dikt og gjendiktninger med advents- og julemotiv, av Svein Ellingsen, Aschehoug 1987

Når vi lar barnet møte oss ~ kan vi komme til å skjønne hvordan det hele henger sammen  ~
Der kan vi langsom få fatt i hva vi trenger og som vi ikke uten videre kan skaffe oss ~

Gudsriket er blant oss ~ vi har ikke grepet det, men berøres av barnet, og ser hva vi ikke hadde øye for ~

Innledningsvis i boken Vårt øye ser mot Betlehem, finner vi verset;

Vårt øye ser mot Betlehem,
Guds Rikes tre slår rot og gror
mens Nådens liljer bryter frem
i verdens nakne vinterjord.

Svein Ellingsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar