Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

tirsdag 2. november 2010

...SOM HOGGE I STEIN...

I 2008 gav Kirkelig Kulturverksted ut en CD, hvor Sondre Bratland har tonesatt og synger tekster av Olav H Hauge. I coveret har Sondre Bratland skrevet en tekst til innledning...

SOM HOGGE I STEIN
Når våre forfedre hogg inn sine runer i stein, så kunne dei ikkje ha med overflødige ord. Kvart teikn var meiningsberande. Ein brukte ikkje krefter på anna enn det som gav meining. I stevtradisjonen og den gode replikken var idealet - "å seia ei god meining med få ord". I denne tradisjonen finn ein mange av våre beste lyrikarar, og for meg er Olav H Hauge den fremste. Det er som hogge i stein.... Sondre Bratland


Du var vinden

Eg er ein båt
utan vind.
Du var vinden.
Var det den leidi eg skulde?
Kven spør etter leidi
når ein har slik vind.

Olav H Hauge i samlinga Dropar i austavind, 1966.

Teksten nådde meg med kraft i mai 1984. Jeg skrev diktet ned i den blå boka, med kommentaren, "sånn var det, ja". Det fikk meg til å tenke på  "I love when a song describes exactly how you feel" : )
Måten å få det sagt, varierer mellom generasjonen ~ opplevelsen av at noe uttrykkes gjennom et dikt, en sang eller et sitat på en måte som gjør at vi opplever oss gjenkjent eller bekreftet i vår følelse ~ et øyeblikk av gjenklang ~ kan skape tillit til egne følelser og tilhørighet blant menneskene ~

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar