Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

søndag 30. januar 2011

fårleg å verta usams med damor...

Åse-Marie Nesse og Olav H. Hauge var samtalepartnere. Ho kalte han, mannen med gullvekta, når ho sendte sin andre diktsamlig til ham i 1973, Til ord skal du bli.
Åse-Marie Nesse sender kort til Olav H. Hauge fra Kreta og vi får del i dialogen mellom dem gjennom blant annet dagboknotater han skrev.

Ho var på Rossvoll hjå Hauge to gonger. Han skriv: "Planta 17 frukttre i dag. Sov elles ille i natt, kanskje sa eg for mykje i går, eg er redd eg fornærma den fagre Åse-Marie Nesse, eg kan ikkje heilt vera samd med henne i synet på `poesi`. Diverre. Det er elles fårleg å verta usams med damor."

Vonleg roa han seg etter helsinga frå Kreta. Men ho hadde gløymt att solbrillene sine - som ho elles kunne hatt god bruk for der ho no var: "BRILLOR. Åse-Marie Nesse la att solbrillone sine i vår: Dei er grøne. Ho ser verdi grøn. Godt. Mange ser verdi gjennom blå brillor. Det er optimistane. Sume ser dei gjennom raude, det er kommunistane. Svarte brillor? Eg har sjølv svarte brillor, det er det tryggaste." (s. 249 - 250)

Fra boka, Åse-Marie Nesse, Eit poetisk liv, Det Norske Samlaget 2010

Pär Lagerkvist

I skyminga
når andre tenner kvar sin lengsel
da gir du jord og stjerner nye namn
og spør ei lenger etter håp og hamn
for det er nok
å vere pilgrim på det vide hav
og tale med ein fallen bror på dekk
og vite at det finst eit heilag land
ei sannings-strand
dit berre hjarta rekk

Fra samlinga Til ord skal du bli (1973) i boka:
Åse-Marie Nesse, Dikt i samling  Det Norske Samlaget1999

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar