Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

søndag 21. november 2010

...han greier ikkje finna nokon balanse mellom orddyrkinga og jorddyrkinga...

Vil gi glimt fra bakgrunnen til Olav H Hauge. Før helga fant jeg bøker, og deriblant Mitt liv var draum, Ein biografi om Olav H Hauge, av Knut Olav Åmås, Det Norske Samlaget, Oslo 2004.

Det er Åmås som skriver disse ordene

..han greier ikkje finna nokon balanse mellom orddyrkinga og jorddyrkinga..

Olav H Hauge starta på ei retning innen for gartneryrket, og det var mye mor hans sitt ønske, i mangel på noe annet. Han gikk ved Hagebrukskulen i Ulvik ~ og han gikk videre til Ås Landbrukhøgskole som lærling i veksthusene ~ men hele tiden med uro i seg. Var det dette han ville? Han sleit med et syn på seg selv som hadde sterke skiftninger i seg, og mismot.

Knut Olav Åmås gir oss glimt inn i dagbøkene til Olav H Hauge, dette er fra perioden ved Hagebrukskulen.

"Mismot fyller han, han veit ikkje lenger noko om kva han skal bli eller kven han skal bli. Problemet slik han ser det, er at han ikkje finn noko essensielt eller sentralt som verkeleg kan bera livet hans. Han er ikkje eingong ein tenkjar, berre ein drøymar, klagar han. "Eg hev ikkje noko centralt, som alt det andre rettar seg etter. Difor denne tom-leik, og dette mismod i einsemdi. Fyrr var eg nøgd, når eg fekk ro og fred til å lesa og tenkja ( tenkja skulde eg vel ikkje segja, drøyma er vel mykje nærare sanningi.)" "Stakkarsleg" kallar han seg sjølv. Og han skjønar sjølv, seier han, "kor duglaus eg er for livet".
Han manglar livsmot". (s. 47)

Din veg

Ingen har varda den vegen
du skal gå
ut i det ukjende,
ut i det blå.

Dette er din veg.
Berre du
skal gå han. Og det er
uråd å snu.

Og ikkje vardar du vegen,
du hell.
Og vinden stryk ut ditt far
i aude fjell.

Olav H Hauge i samlinga Under bergfallet (1951)
Det var den andre samlinga han gav ut.
Den første kom i 1946.

Dette diktet gjengav jeg også 7. November på denne bloggen.
Men det tåler å stå her to ganger!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar