Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

mandag 23. mai 2011

Det lyser djupt där inne

Diktene til Karin Boye forstyrrer meg ~ de gir meg ikke den følelsen av gjenklang og et ja, som iblant vokser fram i møte med dikt ~ jeg erfarer at diktene møter en uro et sted inni meg ~ en uro som den at vår innside ikke noen gang er synlig for menneskene vi møter ~ og at våre forsøk på å dele, bare er brokker og biter av det vi ville ha gitt del i ~ at det beste brenner vi inne med?

Det bästa

Det bästa som vi äga,
det kan man inte giva,
det kan man inte säga
och inte heller skriva.

Det bästa i ditt sinne
kan intet förorena.
Det lyser djupt där inne
för dig och Gud allena.

Det är vår rikdoms råga
att ingen ann kan nå det.
Det är vårt armods plåga
att ingen ann kan få det.

Fra diktsamlingen MOLN (1922), i samlingen TILL DIG, Karin Boye, Bokklubbens Lyrikkvenner, Den Norske Bokklubben A/S 1984

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar