Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

søndag 12. februar 2012

...høyest økonomisk lønnsomhet og avkastning - på bekostning av..

Undersøkelser viser at grønnsaker som er dyrket økologisk har høyere innhold av mineraler, vitaminer, antioksidanter og andre helsefremmende stoffer enn grønnsaker som er dyrket på konvensjonelt vis. Forskning fra Storbritannia og USA fra 1930 og fram til i dag rapporterer en gradvis nedgang i næringsinnholdet tilsvarende minst 10 - 25 prosent. En amerikansk undersøkelse viste hele 50 prosent lavere seleninnhold i moderne kornsorter sammenliknet med de gamle. Målinger av antioksidanter har vist gjennomsnittlig 30 prosent nedgang. I enkelte matvarer har tapet av mengden enkeltmineraler som magnesium, vært målt til 70 - 80 prosent. Derfor er magnesiummangel en av de mest utbredte næringsmangelene i befolkningen.
Det er lege Rolf Luneng som trekker fram disse undersøkelsene. Han påpeker i en artikkel i Folkevett hvordan de siste 60 års matvareproduksjon, ved hjelp av kjemiske dyrkningsmetoder, har handlet om å oppnå størst mulige avlinger, de største og tyngste grønnsakene og høyest økonomisk lønnsomhet og avkastning - på bekostning av produktenes næringsinnhold. Han går så langt som å si at det betydelige tapet av næringsinnhold og næringsmengde i dagens matvarer har ført til en "stille epidemi" av mangeltilstander og helseplager i befolkningen. Denne epidemien kan man innen moderne medisin verken oppdage eller behandle, fordi plagene ikke lar seg behandle med medikamenter, men bare med riktig ernæringsmedisin, sier han. (s. 84 - 85)

Barbro Raen Thomassen, Som liljene på marken ~ OM Å LEVE ENKLERE,
Avenir forlag 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar