Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

tirsdag 28. august 2012

Å synliggjøre det nesten usynlige

De tre første frø-objektene ble hogd ut i Pereslavl Zalessky, en liten by med gammel, lav trebebyggelse utenfor Moskva. Jeg deltok på et symposium arrangert av den russiske billedhoggerforeningen. Det ble starten på et mangeårig arbeid med å forstørre små frø og hogge dem i stein. Å synliggjøre det nesten usynlige. (s.113)

Fra boka Som liljene på marken, OM Å LEVE ENKLERE av Barbro Raen Thomassen,
Avenir forlag 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar