Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

torsdag 31. januar 2013

bekymring , er en mental foregripelse av noe som ikke er

"Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste  alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem." (Matteus-evangeliet 6, 26 - 29)

Korsvei - bevegelsen oppsto i Norge midt på 1980 - tallet. Den har siden fått avleggere både i Sverige og Danmark. Bevegelsens fire veivisere er: Søke Jesus Kristus, Bygge fellesskap, Leve enklere og Fremme rettferdighet.

En lyttende, lærevillig disippelskare er samlet til dansk Korsvejforum på Djurslands Efterskole, nesten i havkanten, nordøst for Aarhus. Denne julimorgen er det Kierkegaard-kjenner og prest i Apostelkirken i København, Niels Nymann Eriksen, som har ordet. Temaet er "Bekymringsløshet med utgangspunkt i Kierkegaards syn på bekymring".

Med Bergprekenen som kilde, skrev Søren Kierkegaard i årene 1847 - 49 tretten taler om bekymringsløsheten. Dens motsats, bekymring, er en mental foregripelse av noe som ikke er, men som vi frykter kan hende i framtiden. Når vi bekymrer oss, gir vi etter for tanken om at vi må ha kontroll på dagen i morgen før vi kan være tilstede i dag. Dermed påtar vi oss rollen som Forsynet, hevder Kierkegaard. Bekymring er unødvendig og kan være direkte skadelig. (s. 145 - 146)

Barbro Raen Thomassen, Som liljene på marken, OM Å LEVE ENKLERE
Avenir forlag 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar