Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

lørdag 19. januar 2013

Omkring en tredjedel av alle barn som fødes årlig blir ikke registrert

"Write me down, make me real" er slagordet for en registreringskampanje i regi av Plan og UNICEF. Ifølge FN mangler cirka 500 millioner mennesker fødselsattest. Omkring en tredjedel av alle barn som fødes årlig blir ikke registrert. Å få et papir på hvem en er, er en grunnleggende menneskerett. Den som ikke registreres får eksempelvis verken statsborgerskap, skolegang eller tilgang til helsevesenet. Det kan gjelde liv og død. 
Som det er en menneskerett å registreres ved fødsel, er det også en menneskerett å registreres ved død. Mangel på det siste - forsvinninger - hører til blant de groveste krenkelser av menneskeverdet, i og utenfor krigssituasjon. (s. 125)

Fra boka Som liljene på marken, OM Å LEVE ENKLERE, av Barbro Raen Thomassen,
Avenir forlag 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar