Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

tirsdag 7. mai 2013

Det er et mysterium her

Møtet med Tro&Lys-bevegelsen har vært av avgjørende betydning for meg. Jeg har oppdaget at nettopp utviklingshemmede kan lære meg mye om å leve enklere. "Utviklingshemmede mennesker er Guds nærvær i verden," hevder Jean Vanier. I mange religiøse sammenhenger ønskes en sterk Gud som kan løse våre problemer, mens Gud i den svake blir oversett. Vi overser at Gud selv er svak: et nyfødt hjelpeløst barn, en korsfestet mann. Den utviklingshemmede kan være en hjelp for oss til å se inn i Guds svakhet. Vi trenger å gjøre vår personlige reise, fra å være handlekraftige, ressurssterke og mektige til å bli forsvarsløse, uten kontroll. Det er et mysterium her. Kan min svakhet være et vindu mot Gud? (s. 176)

Barbro Raen Thomassen; Som liljene på marken OM Å LEVE ENKLERE
Avenir Forlag 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar