Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

fredag 26. november 2010

...debutant...

Olav H. Hauge debuterte med samlinga Glør i oska, i 1946. Men i egne øyne så han seg ikke som forfatter.
Han leverte manuskriptet til diktsamling seinsommeren 1945, og det tok et helt år før samlinga kom ut. I mellomtiden ble Olav H. Hauge på nytt innlagt Valen med psykotisk gjennombrudd.

Den 1. oktober 1946 er eit særs hardt år på Valen over. Lunde erklærer Hauge for ikke  sinnsyk, eller "ikke s.s.", som det heiter i den knappe skriftlege sjargongen. Det inneber at han forstår sin eigen situasjon, er i god form og ved stabil helse og har ingen psykotiske symptom. (s. 127)

Det diktet som blir framhevet av flere anmeldere, i debutsamlinga, er diktet Svarte krossar

Svarte krossar

Svarte krossar
i kvite snjo
luter i regnet gruve
Hit kom dei døde
yver klungermo
med krossar på herd
og sette dei frå seg
og gjekk til ro
under si klaka tuve.

Olav H. Hauge i diktsamlinga Glør i oska (1946)

Sitat er henta fra boka Mitt liv var draum, Ein biografi om Olav H Hauge, av Knut Olav Åmås (2004)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar