Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

torsdag 10. mars 2011

....meir enn du gav, fekk du att....

Med kvinnedagen ferskt i minne og nylig heimkommen fra høstferieferden østover, vil jeg dele et dikt av Halldis Moren Vesaas. Ved diktet vil jeg hedre minnet om mor mi som døde tidlig etter et liv hvor hun ikke sparte seg, men gjorde det hun hadde å gjøre under vilkårene som da gjaldt. Kapasiteten og arbeidsgleden hennes var stor. Jeg er stolt av henne ~ og diktet er et av dem jeg er så glad i, hos Halldis Moren Vesaas.

Å vere i livet
Tri vers til mor

Dette: Å vere i livet,
open for alt ikring,
bunden med sterke røter
til menneske og til ting,
gi både hjarte og hender
i omsorg som aldri svik,
var det som gav meining til ferda di
og lét deg få kjenne deg rik.

Og den som er rik vil ha seg
eit hus som er såleis bygd
at alle som høyrer til huset
kjenner det godt og trygt,
og såleis at framande gjerne
kjem innom dørene der
og aukar den rikdom som finst der før
med alt det dei sjølve er.

Fattig er du om aldri
i livet du kjenne fekk
at mellom deg og dei andre
levande straumar gjekk
av tillit og varme som styrkte
kvart band som til livet deg batt,
og lar deg få kjenne, når alt blir gjort opp,
at meir enn du gav, fekk du att.

Halldis Moren Vesaas; I ein annan skog

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar