Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

mandag 26. september 2011

vennskap og ensomhet


Et enklere liv går hånd i hånd med takknemlighet. Den som er takknemlig setter pris på livets enkle frie gaver: vennskap og ensomhet, bevegelse og hvile, sommerens overflod og vinterens tilbakeholdenhet, sol og regn, varme og kulde. (s. 25)

Barbro Raen Thomassen i boka, Som liljene på marken OM Å LEVE ENKLERE, Avenir forlag 2011

Jeg legger merke til at forfatteren ikke setter polaritetene opp mot hverandre, men holder dem sammen med bindeordet OG. Det åpner for en tenkemåte hvor motsetninger står i en sammenheng. Det er ikke slik at det ene utelukker det andre. Alt har sin tid under himmelen ~ om det er mulig å forsone seg med det, slik at kreftene ikke brukes til å kjempe mot det som er. I stedet være hos oss selv med det som er i livet, nå. Slik er dialogen jeg fører i denne kveldstund ~

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar