Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

tirsdag 18. oktober 2011

Vi så at vi hadde et valg. Og vi var i ferd med å ta det.

Det er selvsagt mulig å bevare en innvendig og eksistensiell stillhet langs traffikerte veier, i bylarm, på travle gater, på kjøpesentrene, i fabrikker og industrianlegg. Heldigvis! For ingen slipper unna. De ting som forårsaker støy, gir samtidig nødvendige og ikke nødvendige goder. Noen tåler mer ytre støy enn andre. Noen som ikke tåler, vender seg til å tåle. Støy, om den er jevn, kan oppleves som en beskyttende kappe. Beskyttende mot stillheten? En kan utsettes for stillhet, og en kan utsettes for støy. Vi ønsket å utsettes for stillheten, vi trengte den. Jeg trengte den for å kunne konsentrere meg om mitt arbeid. Vi så at vi hadde et valg. Og vi var i ferd med å ta det. (s. 32 - 33)

Barbro Raen Thomassen, Som liljene på marken, OM Å LEVE ENKLERE, Avenir forlag 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar