Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

tirsdag 17. januar 2012

å beskytte mangfoldet av frø

Her finnes gamle sorter, sjeldne sorter og truede sorter. EU fører streng kontroll med frø og tillater få alternativ til den multinasjonale frøhandelen. Frø som ikke har gått gjennom EUs kontrollorgan nektes normalt både å selges og dyrkes. Sverige beskyttes av en unntaksregel enn så lenge. Det velkjente franske frøfirmaet Kokopelli, som i åresvis har tatt vare på gamle sorter, er nå innhentet av en EU-domstol og dømt for handel med ikkeregistrerte frø. Firmaet er pålagt store bøter og har fått totalforbud mot å selge de eldre sortene som har vært dyrket i alle museumshager, gamle slottshager og av andre hageinteresserte i åresvis. Verdifulle sorter blir borte for alltid. I stedet for lokalt, historisk og kulturelt mangfold får vi en innsnevrende ensretting. Visse signaler tyder likevel på at det finnes krefter innen EU som nå er begynt arbeidet med å beskytte mangfoldet av frø innen jordbruket. La oss håpe det også vil omfatte frø av grønnsaker, urter og blomster innen hagebruk. (s.73)

Barbro Raen Thomassen, Som liljene på marken ~ OM Å LEVE ENKLERE
Avenir forlag 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar