Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

lørdag 18. februar 2012

Det er ingen hobby å spise

Å ta vare på jorda er menneskets eldste oppdrag og ansvar. Det er et ansvar vi har forvaltet dårlig. Å hegne om det som er igjen, og å reparere det som lar seg reparere, er vårt eneste håp. Wendell Berry, som er en tenker av stort format, skriver faktisk at han ikke vet om noen bedre form for personlig engasjement når det gjelder helbredelse av kloden, enn å dyrke en hage. Den som dyrker en hage, så sant det gjøres økologisk, forbedrer et lite stykke av verden. Den som dyrker, produserer noe å spise som gjør ham eller henne uavhengig av komersiell matindustri, samtidig som en forstørrer matens betydning og øker gleden ved å spise den. Maten han eller hun dyrker vil være friskere, mer næringsrik, mindre forurenset av giftstoffer, fri for konserveringsmidler og kunstig tilsetningsfarge. Den som dyrker sin mat selv, reduserer over tid store søppelmengder i form av innpakningspapir, plastposer, hermetikkbokser og liknende, mens alt organisk restavfall komposteres, går tilbake til jorden og fornyer den. Den som dyrker sin mat selv, kan innskrenke sine butikkbesøk og dermed redusere bilbruk eller annen transport. Den som dyrker sin mat selv, holder seg i god form gjennom naturlig fysisk arbeid.

Det er faktisk ikke store jordlappen som skal til for å dekke et helt års grønnsakbehov for en familie på fire. Fjorten ganger atten meter eller deromkring, har vist seg å holde. Tro forresten ikke at du må bo på landet for å dyrke grønnsaker. Tidlige tiders bylandsbruk, der en i krigs- og nødsår dyrket poteter og grønnsaker i bakgårder, blomsterbed og verandakasser, er ved å få en renessanse. I København er et "Urban Farming manifest" formulert. Manifestet er et ledd i København kommunes visjon om å være Verdens Miljømetropol og bli CO2-nøytral innen 2025. Der skal blant annet lages skolehager og demonstrasjonsprosjekter. Der skal anlegges hager på takene, i byrom, parker og på flytende øyer langs havna, overalt der det er mulig.
Slik det er primært og grunnleggende nødvendig å spise, er det en primær og grunnleggende handling å dyrke sin mat. Det ville være absurd å kalle det en hobby, selv om omfanget av dyrkningen bare skulle dekke deler av behovet. Det er ingen hobby å spise.
Etter denne tankegang er arbeidet med å dyrke jord meningsfylt og godt i seg selv. Arbeidet er ikke et nødvendig onde som utføres bare for overlevelsens skyld, mens det gode liv finner sted utenom, i ferie og fritid - hva nå dét måtte være. Livet kan bare være godt når menneskets arbeid også er godt. (s.86 - 87)

Barbro Raen Thomassen, Som liljene på marken - OM Å LEVE ENKLERE,
Avenir forlag 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar