Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

søndag 31. mars 2013

å ta imot

I Jesu lignelse om såkornet faller noen av frøene blant tornebusker. Tornebuskene vokser opp sammen med det og kveler det. På spørsmål fra disiplene om hva lignelsen betyr, får vi vite at såkornet som falt blant tornebusker er et bilde på de mennesker som nok hører Guds ord, men på sin vei gjennom livet kveles de av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt.
John D. Rockefeller, som var svært rik, ble en gang spurt om hvor mye penger han måtte ha for å slå seg til ro. "Bare litt til!" var svaret. Ikke engang han mente han hadde nok. Problemet med materiell vinning er dens manglende evne til å tilfredsstille. Vi blir aldri fornøyd, uansett hvor mye vi oppnår. Straks et ønske er oppfylt, dukker et nytt opp, og et nytt og et nytt. "Bare litt til!" Det er presist materialismens problem. Når mammon, pengene, er min herre, får jeg aldri noensinne nok. 

Motsatsen finner vi i Davids salme: "Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting." Salmen uttrykker en fullkommen tilstand; i Gud har David alt, ja overflod. Selv om han går i "dødsskyggens dal" og selv om "fienders øyne" finnes der like framfor ham, er det Guds "godhet og miskunn" salmedikteren fokuserer: "Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann." Hva er troen annet enn en dyp takknemlighet og tillit til den Gud som gir oss alle ting? spør Korsvei-prest og forfatter Knut Grønvik. Livet er en øvelse i å ta imot, takke og være tilfreds. (s. 158 - 159)

Barbro Raen Thomassen; Som liljene på marken, OM Å LEVE ENKLERE
Avenir Forlag 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar