Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

onsdag 27. mars 2013

Opplevelsen av å være splittet

Den som hadde vært en fugl. Slippe å forholde seg til saker, løfter, avtaler. Slippe å ta telefoner, slippe å åpne e-postboksen. Sol ute. Svart inne. Opplevelsen av å være splittet, dradd i alle retninger på en gang. Det stikk motsatte av enkelheten og enheten, som samler og forløser. Kastet hit og dit, fram og tilbake i tankene, tusen kilometer i timen, rasende, hvileløs. Mens kroppen, beina, hendene vil ingenting, klarer ingenting, lystrer ingenting - annet enn å skrive akkurat dette, presse det ut, dråpevis. Umulig å samle seg om det jeg egentlig skal og bør. Jeg har vært her før. Kjenner landskapet. Må klare å vente til det går over.
Kommer på at jeg en gang fikk hjelp av benediktinermunken Anselm Grün og roter fram noen gamle notater. I anledning arbeidet med en utstilling i Galleri Lista Fyr, bodde jeg noen uker i den gamle fyrmesterboligen. På værharde Lista med det store havet. Øverst er havet oftest urolig. Bølgene kan slå mot land med voldsom kraft, syde, skumme, frese. Men hadde jeg tatt på meg dykkerutstyr og dukket ned under bølgene, ville jeg erfart at det blir roligere jo lenger ned jeg kom. På bunnen er alt helt stille.
Meditasjon og bønn er å dykke ned til den dypere ro som ligger skjult på bunnen av våre hjerter, skriver Anselm Grün i Hjertets hvile. Tankene våre er ofte forvirrende og urolige, og følelsene et kaos - som havets bølger. Men under tankene og følelsene finnes et stille rom i oss der Gud bor. Dit kan vi dykke ned og finne fred. I det rommet er vi helt hos oss selv, og helt hos Gud. I det rommet er vi fri for meninger vi selv eller andre måtte ha om oss, eller meninger vi tror vi selv eller andre har om oss. Forventninger, krav, dommer, sårende ord har ingen adgang.
Og når vi flyter opp igjen til overflaten, til de urolige tankene som river, herjer og sliter - det skjer stadig - skal vi vite at Gud like fullt har tatt bolig i oss, og blir i oss, for all tid. "Så kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg," ber salmisten i Salme 116. Han har vært der før. Han lengter tilbake dit. (s. 157 - 158)

Barbro Raen Thomassen, Som liljene på marken OM Å LEVE ENKLERE,
Avenir Forlag 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar