Om meg

Bildet mitt
Lyrikk er næring for meg og jeg lar meg uten videre inspirere til å bli i en dialog der poesien får komme til ~ Poesi ble tidlig næring for lengselen ~ den åpnet en dør til noe inni meg og som jeg gjennom lyrikken fant anerkjennelse for ~

mandag 8. november 2010

....kom med ein glimt....

Kom ikkje med heile sanningi

Kom ikkje med heile sanningi,
kom ikkje med havet for min torste,
kom ikkje med himlen når eg bed om ljos,
men kom med ein glimt, ei dogg, eit fjom,
slik fuglane ber med seg vassdropar frå
lauget
og vinden eit korn av salt.

Olav H Hauge i samlinga På ørnetuva, 1961


For meg er dette et dikt om å bli tatt alvorlig ~ når en trenger å be om hjelp ~
den som ber om hjelp, ber om akkurat det som trengs ~
og ferdig med det!

Behovet for å gi hjelp ~ kan gjøre oss blinde for hva vi faktisk blir spurt om ~
Den som ber om hjelp, er fortsatt hovedpersonen i samspillet eller subjektet i samspillet.
Å be om hjelp, trenger ikke bety å bli et objekt for den andres hjelpetrang :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar